Dunakeszi honlapja
Dunakeszi Helytörténeti Szemle
Könyvtári Napok
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK
E-Magyarország
Ügyfélkapu
Közadatkereső
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program
A weboldal fejlesztése a
TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR
pályázat keretében
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


KÖZTÉRI SZOBROK, EMLÉKTÁBLÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK ADATBÁZISA

Elnevezés:
Az alkotó(k):
Témája:
Város:
Találatok: <<  (1-10) ... (11-20) (21-30) (31-40)(41-50) (51-60)  ... (131-136)   >>

Csergezán Pál emléktábla

Cím: Dunakeszi Nándori tér 4.
A felavatás ideje:
Anyaga: Bronz
Leírás:

Az alagi tréningtepen, a szabad ég alatt a főbejárat közelében található Csergezán Pál festő emléktáblája. Csergezán Pál festő, grafikus, illusztrátor 1924 június 28-án született Záhonyban. Szüleivel később Kisvárdára költöztek, ahol gyermekéveinek nagy részét töltötte. Fiatalon felkerült a fővárosba, ahol alkalmi munkákból élt. Az Iparművészeti Főiskolára jelentkezett először, de tanulmányait nem tudta folytatni a második világháború miatt. Amikor a 3 éves hadifogságból hazatérhetett, újból felvételizett, de már a Képzőművészeti Főiskola grafikus szakára. Barcsay Jenő, Kádár György, Ék Sándor és még sok más híres művész volt mestere a főiskolán. Itthon könyvek természetábrázoló illusztrálásával vált népszerűvé. Vadászképei mellett híresek voltak ló témájú alkotásai is, ezért került az emléktáblája az alagi tréningtelepre. Az emléktábla szövege: "Csergezán Pál természet festő 1924-1996"


Témák: festészet; Csergezán Pál

Cziráky Johanna emléktábla

Cím: Dunakeszi Kápolna utca 12.
A felavatás ideje:
Anyaga: Márvány
Leírás:

A Nepomuki Szent János kápolnában találjuk gróf Cziráky Johanna emléktábláját. Az emléktáblát a grófnő édesanyja, a kápolna építését is finanszírozó gróf Almássy Erzsébet állíttatta lánya halálának az emlékére. Gróf Cziráky Johanna az Alag életében fontos szerepet játszó Pejacsevich Albert felesége volt, aki nagyon fiatalon, röviddel az esküvő után elhunyt. Az emléktábla szövege: "Piae memoriae Johannae de Comitibus Cziráky filiae meae Carissimae 10. mensis Juli 1900 sacro martimonii vinculo junctea Adalberto de Comitibus Pejachevich quae 21. vitae suae annum agens 16 Martii 1901. mortalibus valedicit. Hunc posuit lapidem mater afflicta Elisabetha Comitissa Czyráky nata Almássy Vivas in Deo. Legkedvesebb leányom, Cziráky Johanna emlékére aki 1900. július 10-én 21 éves korában gróf Pejachevich Albert-tal szentségi házasságot kötött 1901. március 16-án az örök hazába költözött. Az emléktáblát a gyászoló édesanya Czirákyné Gróf Almássy Erzsébet állíttatta."


Témák: helyismeret; Alag; Cziráky JohannaD. Ordass Lajos emléktábla

Cím: Dunakeszi Ordass Lajos park
A felavatás ideje: 2011-04-03
Anyaga: Márvány
Leírás:

A róla elnevezett parkban áll D. Ordass Lajos emléktáblája. Ordass Lajos 1901-ben született a délvidéki Torzsán. 1924. október 5-én szentelték fel lelkésznek. Hartán, Mezőberényben, Budapesten, Soltvadkerten segédlelkész volt. 1927-1928 között Svédországban tanulmányúton volt, majd miután Debrecenben és Budapesten 2 évig katonalelkész, 1931-1941 között Cegléden volt lelkész, majd 1941-1945 között Budapesten a kelenföldi evangélikus gyülekezet lelkésze. 1945-ben, az idős Raffay Sándor lemondása után a Bányai Egyházkerület gyülekezetei megválasztották püspöküknek. 1947-ben az újonnan alakult Evangélikus Világszövetség elnökévé választották. 1948-ban határozottan kiállt az egyházi iskolák államosítása ellen, ezzel a pártállami diktatúra egyik legfontosabb egyházellenes intézkedésével szegült szembe. Koholt vádak alapján 1948 szeptemberében letartóztatták és bíróság elé állították. 2 évi fegyházra és további 5 évi hivatalvesztésre ítélték. Büntetését Budapesten, Szegeden és Vácott töltötte. Utóda Dezséry László volt a püspöki székben. 1950-ben szabadult, de ezt követően is hallgatásra kényszerült. 1956. október 5-én sor került állami, majd 1956. október 8-án egyházi rehabilitációjára. Dezséry László 1956. október 31-ei lemondása után 1956-1958 között a Déli Egyházkerület püspökeként folytathatta szolgálatát. 1957-ben az Evangélikus Világszövetség újra alelnökévé választotta. Az 1956-os forradalom leverése után újrakezdődtek megpróbáltatásai, 33 éves püspökségéből mindössze 5 évet tölthetett tényleges egyházi szolgálatban, 1958 júniusában újra, ekkor már véglegesen megfosztották hivatalától. Haláláig (1978) visszavonultan élt. Az emléktábla szövege: "D. Ordass Lajos 1901-1978 mártírsorsú evangélikus püspök emlékére."


Témák: egyház; evamgélikus; Ordass Lajos

Déli kereszt emléktábla

Cím: Dunakeszi Fő út
A felavatás ideje: 1880
Anyaga: Márvány
Leírás:

A város déli határában áll egy út menti kereszt, amelyet a Szent Mihály templom hívei állítottak. A kereszt talapzatán a kereszt történetét emléktábla örökíti meg. Az emléktábla szövege: "Isten dicsőségére állíttatták 1880-ban, felújíttatták 1996-ban az 1100 éves évforduló emlékére a dunakeszi Szent Mihály egyházközség hívei."


Témák: vallási; római katolikusDr. Bayer Emil emléktábla

Cím: Dunakeszi Fóti út 35.
A felavatás ideje: 2010-10-16
Anyaga: Márvány
Leírás:

A Fóti úti rendelő, dr. Bayer Emil egykori házának és rendelőjének a falán áll Alag első orvosának emléktáblája, amelyet az Alagi centenárium évében, 2010-ben helyezett el a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány. Bayer Emil 1890-ben született Aradon, erdélyi szász családban. Édesapja korán elhagyta feleségét és két fiúgyermekét. A fiatalasszony a zenekonzervatóriumban, zongora-tanszakon kapott állást kevéske fizetéssel. Emil elemi és középiskoláit Aradon végezte, majd beiratkozott a budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem általános orvos szakára. Sokat nélkülözve eredményesen végezte tanulmányait, s ezalatt a Budapesti Önkéntes Mentőegyesületnél dolgozott. Öccse közben tragikus körülmények között meghalt, így édesanyja Aradon magára maradt. A sebészi szakképesítést is szerzett fiatal orvost 1914-ben behívták frontszolgálatra, ahol az összes magyar hadszínteret bejárva négy évet töltött, ezalatt kétszer megsebesült, többször kitüntették és végül orvos főhadnagyként szerelt le, később századossá léptették elő. A háború után megnősült, egy német származású temesvári lányt vett el. Ezután helyezkedett el községi orvosként Alagon, egyedüli orvosként nemcsak a község teendőit, hanem a lovaregyletét és a MÁV pályaorvosét is ellátta. Később volt orvosi tanácsadó, valamint az OTI, MABI és az OTBA orvosa is. Elhozta édesanyját Aradról, aki ezután haláláig velük élt. Emilnek idővel két lánya, Stefánia és Mária, valamint egy fia, Emil született. Bayer doktor a községért a szó szoros értelemben éjt nappallá téve dolgozott, hiszen gyakran keltették fel éjnek idején is. Betegei sok esetben fordultak hozzá lelki tanácsért is, mert tudták róla, hogy hívő, istenfélő ember. Az idők során fogorvosi képesítést is szerzett. Óriási küzdelmet folytatott betegeiért, a tízes-húszas években roppant méreteket öltő csecsemőhalandóságot és tüdővészt munkásságának 25 éve alatt jelentékenyen sikerült csökkentenie. Napi munkája mellett különféle lapoknak írt szakcikkeket, különösen az orvosetika területe érdekelte. Tartott kurzusokat orvosi egyetemeken, szerette volna az etikát külön tárgyként bevezettetni. A lakosság számára is egészségügyi ismeretterjesztő előadásokat tartott. Parancsnoka volt a helyi önkéntes tűzoltó-egyesületnek. Nagy súlyt helyezett a temető rendben tartására, s megépítette az ország első, ravatalozóval kombinált bonctermét. Állandó helyettese volt a járási tisztiorvosnak. Érdekelte a zene, maga is hegedült, és szép éremgyűjteménye volt. A közeledő front ellenére 1944 decembere közepéig kitartott betegei mellett, de egy pesti útját követően a németek már nem engedték vissza. Szovjet hadifogságba esett, ahonnan 1945 telén érkezett haza és rögtön munkába állt. Egészsége azonban megromlott, és 1947-ben egy súlyos műtét után már nem tudott felépülni. Az emléktábla szövege: "Ebben a házban rendelt és élt családjával 1919-től 1944-ig Dr. Bayer Emil (1890-1948) Alag első községi és lovaregyleti orvosa. Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány, 2010."


Témák: egészségügy; dr. Bayer EmilDr. Cseresnyés Ernő emléktáblája

Cím: Dunakeszi Bem út 18
Alkotó(k): Lengyel István; Veres István
A felavatás ideje: 2013-06-14
Anyaga: márvány
Leírás:

2013. június 14-én avatták fel dr. Cseresnyés Ernő, Dunakeszi első körorvosa emléktábláját. Az avató ünnepség a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, a Semmelweis nap egyik kiemelkedő eseménye volt Dunakeszin, tisztelgés a gyógyítók helytállása előtt, emlékezés a mindenki által tisztelt, nagy tudású Cseresnyés doktorra. Cseresnyés Ernő 1866-ban született a Sopron megyei Osli községben. Iskolaigazgató, kántortanító édesapja, édesanyjával egyetértésben orvosnak taníttatták. A zágrábi ezredorvosi szolgálatot Mittermayer Lujzával történt házasságkötése után otthagyta és civil orvosként praktizált az ország különböző területein. Többek között a Pannonhalmi apátság főorvosaként is tevékenykedett, és munkásságáért megkapta a Szent György lovagrendjelet. Pest megye alispánja által felajánlott állások közül ő Budapest helyett Dunakeszit választotta, mert szerette a csendes, vidéki életet. Így lett ő Dunakeszi első községi orvosa. Az I. világháború alatt felügyelte a településen létrehozott három hadikórházat. 1924-től a katolikus plébánossal megszervezte a csecsemő és gyermekvédelem helyi teendőit, ezen kívül még szülész-nőgyógyász és fogorvosi feladatokat is ellátott. Hivatásának áldozatokat sem kímélő gyakorlására a hozzá tartozó nagy kiterjedésű területet kétkerekű lovas bricskájával járta be, nem számolva az időjárás viszontagságaival. 1932-es nyugállományba vonulása után helyét fia, Tibor vette át, akit elfogadott a lakosság, és méltó utódja lett édesapjának. Cseresnyés Ernő 1936-ban halt meg, sírját a régi műemlék temetőben díszsírhelynek nyilvánították. Életnagyságú képét Vezényi Elemér festette meg. Az emléktáblát az unoka, Dömötör Gyuláné, és a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány képviseletében Legindi Tímea leplezte le. Ünnepi beszédet Dr. Szabó Gábor főorvos mondott. Az emléktáblát Lengyel István szobrászművész és Veres István kőfaragó mester készítette.


Témák: Dr. Cseresnyés Ernő; egészségügyDunakeszi II. világháborús emlékmű emléktábla I.

Cím: Dunakeszi Március 15. tér
Alkotó(k): Bajza József
A felavatás ideje: 1995-05-09
Anyaga: Márvány
Leírás:

Dunakeszin, a Március 15. téren találjuk a település II. világháborús hősi halottainak tiszteletet adó emlékművet. Az emlékművön több emléktáblát is elhelyeztek, ezek közül az egyik az emlékmű emelési szándékot rögzíti és John Donne idézettel. Az emléktábla szövege: „<…sose kérdezd kiért szól a harang: érted szól> (J.D.) A II. világháború áldozatai emlékére emelte Dunakeszi város lakossága 1995-ben.”


Témák: magyar történelem; II. világháborúDunakeszi II. világháborús emlékmű emléktábla II.

Cím: Dunakeszi Március 15. tér
Alkotó(k): Bajza József
A felavatás ideje: 1995-05-09
Anyaga: Márvány
Leírás:

A Március 15. téren, nem messze a 48-as zászlórúdtól helyezkedik el Dunakeszi II. világháborús emlékműve, amelyet a világégés európai befejezésének ötvenedik évfordulóján, 1995. május 9-én avattak fel. Az emlékmű a háború dunakeszi áldozatainak állít emléket. Az emlékművön és az emlékmű mellett a földön elhelyezve hat emléktábla található, közülük öt emléktáblán olvashatóak a hősi halottak nevei. Az második emléktábla szövege: "Balogh Gyula, Bakos József, Bellók Gábor, Bellók Lajos, Béki János, Béki Lajos, Blaskó Lajos, Bochdán Józsefné, Boer Lajos, Brosszmann Aladár, Czinder Lajos, Czinege József, Dr. Cseresnyés Tibor, Cserven Rezső, Csöreg József, Droppa László, Fehér Mátyás, Ferenczfy Tibor, Forntrán László, Gombolay Sándor, Guzsaly János, Gyulai László, Havasi István, Halmy Gyula, Heinrich Béla, Horvtáh József, Izmindi János, Jakubecz Géza, Jánosfy Károly, Jasztrapszky József, Jugovics Dávid, Juhász Antal, Juhász József, Juhász Lajos, Kádár Kálmán, Kenyeres László, Kiss János, Klinger Árpádné, ifj, Kollarik József, Koncsik János"


Témák: helyismeret; magyar történelem; II. világháború; hősi halottakDunakeszi II. világháborús emlékmű emléktábla III.

Cím: Dunakeszi Március 15. tér
Alkotó(k): Bajza József
A felavatás ideje: 1995-05-09
Anyaga: Márvány
Leírás:

A Március 15. téren, nem messze a 48-as zászlórúdtól helyezkedik el Dunakeszi II. világháborús emlékműve, amelyet a világégés európai befejezésének ötvenedik évfordulóján, 1995. május 9-én avattak fel. Az emlékmű a háború dunakeszi áldozatainak állít emléket. Az emlékművön és az emlékmű mellett a földön elhelyezve hat emléktábla található, közülük öt emléktáblán olvashatóak a hősi halottak nevei. A harmadik emléktábla szövege: "Kovács Géza, Kónyi Jenő, Kozman Gyula, Kozmann István, Kovács Mihály, Kőrösi István, Krausz Rudolf, Kubicsek Károly, Kundlya János, Lakatos László, László János, B. László János, Legendi Lajos, Leitner Györgyné, Lengyel György, V. Lengyel György, Lengyel Lajos, Lévai Ferenc, Lilik Mihály, Macska György, Makkai Lajos, Máté János, Mészáros József, Mészáros László, Molnár Endre, Molnár Jánosné, Morva Zoltán, Nagy Ferenc, Németh István, Papp Mihály, Pálffy Ferenc, Peczolt Ferenc, Péntek Dániel, Pjess Alajos, Plastyák Vendel, Plenk Jánosné, Polgár Lászlóné, Réthi István, Ritz János, Roskó Béla".


Témák: helyismeret; magyar történelem; II. világháború; hősi halottakDunakeszi II. világháborús emlékmű emléktábla IV.

Cím: Dunakeszi Március 15. tér
Alkotó(k): Bajza József
A felavatás ideje: 1995-05-09
Anyaga: Márvány
Leírás:

A Március 15. téren, nem messze a 48-as zászlórúdtól helyezkedik el Dunakeszi II. világháborús emlékműve, amelyet a világégés európai befejezésének ötvenedik évfordulóján, 1995. május 9-én avattak fel. Az emlékmű a háború dunakeszi áldozatainak állít emléket. Az emlékművön és az emlékmű mellett a földön elhelyezve hat emléktábla található, közülük öt emléktáblán olvashatóak a hősi halottak nevei. A negyedik emléktábla szövege: "Rózsef Mihály, Sáreczky József, Selmeci Jenő, Serényi Zsuzsa, Simon Ferenc, Sipos Ferenc A., Sipos József, Stenzl László, Szabó Antal, Szandbauer Ottó, Száraz Ferenc, B. Száraz István, Szegedi Géza, Szende Károly, ifj. Szendrei Béla, Széchenyi Pál, Szén Mihály, Szép Kálmán, Szlavkovszki Sámuel, Szőcs István, P. Szőcs József, Szőcs Pál, Sztanek Antal, Sztarek Rikárd, Tarnai Antal, Tiringer Bálint, Tolnai János, Tóth Benő, Török Dezső, Ujtz János, Unyi György, Vaczulik Béla, Varga Alajos, Varga Antalné, Vincze Ferenc, Viola Gábor, Waszti Károly, Zentai Alfréd".


Témák: helyismeret; magyar történelem; II. világháború; hősi halottakTalálatok: <<  (1-10) ... (11-20) (21-30) (31-40)(41-50) (51-60)  ... (131-136)   >>
Gyengénlátóknak
  2019. április 20., szombat
  Tivadar napja vanDemény bölcsességeiAz őrület határánAz accrai kéziratMi vagyok én?VendégkönyvKeresd a párodA kéthangú kiáltás ; Niki ; Kedves bópeer...!
Könyvtár.hu     
MOKKA
TEXTLIB közös kereső
Iskolai Közösségi Szolgálat
Nemzeti Kultúrális Alap
Könyvtári Alapítvány
Eddigi látogatók száma:
618414
DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos utca 6.
Telefon: (27) 341-853, (27) 351-516 Fax: (27) 351-518
Impresszum
Jogi Nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztató
Önéletrajz adatkezelési tájékoztató