Dunakeszi honlapja
Dunakeszi Helytörténeti Szemle
Könyvtári Napok
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK
E-Magyarország
Ügyfélkapu
Közadatkereső
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program
A weboldal fejlesztése a
TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR
pályázat keretében
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


KÖZTÉRI SZOBROK, EMLÉKTÁBLÁK, KIÁLLÍTÓHELYEK ADATBÁZISA

Elnevezés:
Az alkotó(k):
Témája:
Város:
Találatok: <<  (1-10) (11-20) (21-30)(31-40) (41-50)  ... (131-136)   >>

Az első úrlovas akadályverseny emléktábla

Cím: Dunakeszi Nándori út 8.
A felavatás ideje:
Anyaga: Fa
Leírás:

Dunakeszin az alagi tréningtelep parkjában találjuk az első helyi úrlovas akadályversenyre emlékező táblát. Miután 1889-ben a Magyar Lovar Egylet megvette a 2800 hold nagyságú Alag-pusztát, azonnal megindult a tréningközpont és a versenypályák építése is. A pályán már 1891 tavaszán elindultak a versenyek, majd ősszel megrendezték az első akadályversenyt is. Az első, történelmi versenyt gr. Esterházy Béla nyerte Cella nevű lován. Ennek állít emléket a tábla, amelynek szövege: "1891. október 25. úrlovas akadályverseny. Cella, gr. Esterházy Béla."


Témák: helyismeret; Alag; tréningtelep; lóverseny; Esterházy BélaBajnok Géza emléktábla

Cím: Dunakeszi Bazsanth Vince utca 10.
A felavatás ideje:
Anyaga: Márvány
Leírás:

Bajnok Géza emléktáblája a Dunakeszi Sportcsarnok Bajnok Géza tér felé néző homlokzatán áll. Bajnok Géza 1887-ben született Dunakeszin, édesapja Bazsanth Vince, a Dunakeszi 1. Számú Általános Iskola alapítója volt. Apai példára ő is pedagógiai pályára lépett. Tevékenysége országos jelentőségű volt: több tankönyvet írt, amelyek a kor legkorszerűbb nevelési elvei alapján készültek, ezeket a két világháború között széles körben használták a népfőiskolákon. Idővel országosan is elismert pedagógus lett, amelynek jeleként a harmincas évek közepén Wodianer-díjat kapott. Édesapja halála után kinevezték az 1. Számú Általános Iskola igazgatójának, majd a harmincas évek derekán a Váci járás tanfelügyelője lett. Pedagógiai munkássága mellett kántorizált. E téren is kiemelkedőt alkotott, egyházzenei és kántori művei a kor kedvelt darabjai voltak. Ennek elismeréséül az Országos Kántori Egyesület (Cecilia Egyesület) alelnökévé választották, mely megtisztelő funkciót haláláig betöltötte. A kántorságon és a tanításon felül aktív szerepet vállalt a közéletben, valósággal szívén viselte az itt élő emberek sorsát. 1935 körül Szentes Rezsővel társszervezője volt a Dunakeszi Hitelszövetkezetnek, amely a helyi parasztoknak telek és gépek vásárlására adott kölcsönt. Az 1940-es évek elején megkapta a legnagyobb nem egyházi személynek adható pápai kitüntetést, a Pro Eclesia et Pontifiacate-t, amelyet a háborús körülmények miatt nem tudott átvenni. A szovjet megszállás után a kitüntetés miatt a kommunisták B-listára tették, ezért nem folytathatta a tanítóságot. Életének majd utolsó két évtizedében, egészen haláláig a Szent Mihály templom kántoraként dolgozott. Bajnok Géza 1963-ban halt meg, sírja a dunakeszi temetőben található. A pápai kitüntetést családja vette át 1970-ben. Az emléktábla felirata a következő: "Bajnok Géza 1887-1963 30 éven át Dunakeszi 1. Sz. Általános Iskola igazgatója, kántortanítója volt."


Témák: Bajnok Géza; oktatásBatthyány Elemér emlékmű emléktábla I.

Cím: Dunakeszi Fóti út 43.
Alkotó(k): Lengyel István
A felavatás ideje: 2002-10
Anyaga: Kerámia
Leírás:

A tréningtelep területén, a Fóti és a Nándori utca sarkán található a telep felépítőjének, Batthyány Elemérnek az emlékműve. Az emlékmű közelében, a Lengyel István művész-tanár által tervezett térben található két emléktábla, amely közül egy, az emlékmű létrejöttének a körülményeit mutatja be. Az emléktábla szövege: "A múlt dicséretére és a jövő reményében Bus Antal gondolatát Lengyel István a térbe tervezte, Lévai Tibor pedig megépítette. 2002. október."


Témák: magyar történelem; sport; lóverseny; Batthyány ElemérBatthyány Elemér emlékmű emléktábla II.

Cím: Dunakeszi Fóti út 43.
Alkotó(k): Lengyel István
A felavatás ideje: 2002-10
Anyaga: Kerámia
Leírás:

A tréningtelep területén, a Fóti és a Nándori utca sarkán található a telep felépítőjének, Batthyány Elemérnek az emlékműve. Az emlékmű közelében, a Lengyel István művész-tanár által tervezett térben található két emléktábla, amely közül egy, az emlékmű létrejöttének a körülményeit mutatja be. Az emléktábla szövege: "Hajdani hős eleink paripákkal jöttek e honba és velük szent öröke által nyert diadalt. Míg dobogó ütemű pata törtet a célba éltet adó szeretet hirdeti s őrzi e gyep."


Témák: magyar történelem; sport; lóverseny; Batthyány ElemérBatthyány Elemér emléktábla

Cím: Dunakeszi Nándori út 8.
A felavatás ideje:
Anyaga: Márvány
Leírás:

Az alagi tréningtelep terültén, a főbejárattól nem messze az út mentén került elhelyezésre az 1990-es években a telep megálmodójának és megépítőjének, az Magyar Lovaregylet egykori elnökének, gróf Batthyány Elemérnek az emléktáblája. A kis méretű emlékmű egy nagyjából egy méter húsz centiméter magas terméskőből kirakott posztamensre lett felhelyezve. Az emlékmű szövege: "gr. Batthyány Elemér 1891-1907." Az évszámok a gróf lovaregyleti elnökségének idejét jelölik.


Témák: sport; lósport; Magyar Lovaregylet; Batthyány ElemérBazsanth Vince emléktábla

Cím: Dunakeszi Bazsanth Vince utca 5.
A felavatás ideje:
Anyaga: Márvány
Leírás:

A róla elnevezett utca ötös számú házának falán találjuk Bazsanth Vince emléktábláját. Bazsanth Vince 1849-ben született a ma Szlovákiához tartozó, Nyitra megyei Galgóczon, apja Bazsanth Vince, anyja Szucsek Cecília volt. Iskoláinak elvégzése után tanítói, ill. kántortanítói működését Dunakeszin kezdte, a településnek akkor egyetlen, két tanteremből álló iskolája volt a Szent István utcában. A fiatal tanító ideköltözött, és itt alapított családot. Az akkori szokás szerint egyben a község képviselője is volt, ebben a minőségben szintén nagyon sokat tett Dunakeszi fejlődéséért. Akkoriban osztatlan tanítási rend volt, az első négy osztályt egy csoportban oktatták. A folyamatosan gyarapodó község gyermekeinek egyre kisebb volt a hely az iskolában, Bazsanthnak elévülhetetlen érdemei voltak az új, négytantermes iskola létrehozásában. Az idők során ehhez az épülethez folyamatosan hozzáépítve alakult ki a mai Szent István Általános Iskola. Bazsanth Vince 1887-ben lett apa, az ő fia a nevét magyarosító Bajnok Géza, aki szintén kántortanító lett, majd iskolaigazgatóként apja nyomdokaiba lépett. Bazsanth Vince 1909-ben ment nyugdíjba, s ez évben meg is halt. Bazsanth a dunakeszi temetőben nyugszik. Az emléktábla szövege: "Bazsanth Vince 1847-1909 iskolaigazgató - kántortanító. A Dunakeszi Községháza és az 1. Sz. Általános Iskola alapítója volt."


Témák: Bazsanth Vince; oktatásBem József emléktábla

Cím: Dunakeszi Vasút utca 11.
A felavatás ideje: 2004-03-15
Anyaga: Márvány
Leírás:

A Bem és a Vasút utca sarkán, a földhivatal épületén találjuk az 1848/49-es szabadságharc emblematikus alakjának, Bem Józsefnek az emléktábláját. Bem 1848 késő őszén vette át az Erdélyből teljesen kiszorult erdélyi hadsereget. A csapatait átszervezve hamar ellentámadásba ment át és már karácsonykor bevonult Kolozsvárra. A tél végére mind az osztrák, mind a segítségként érkezett orosz hadsereget kiűzte Erdélyből. A második orosz beavatkozás idején sikerrel lassította az ellenség előrenyomulását, de 1949. július 31-én a segesvári csatában szétverték seregét. Az emléktáblát a Dunakeszi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat állította 2004. március 15-én. A 60×40 centiméter méretű táblán kisplasztika is található, amely a hadvezér képmását ábrázolja. Az emléktábla felirata a következő: „Bem József 1794-1850 honvéd tábornok. A magyar és a lengyel szabadságharc kiemelkedő személyisége, hadvezére. Állíttatta Dk. LKÓ 2004-ben”.


Témák: Bem József; 1848-49-es forradalom és szabadságharcBeniczky István és Waldeck Valéria emléktábla

Cím: Dunakeszi Kápolna utca 12.
A felavatás ideje:
Anyaga: Márvány
Leírás:

A Nepomuki Szent János kápolnában találjuk a tragikus körülmények között elhunyt gróf Beniczky István és gróf Waldeck Valéria emléktábláját. Az emléktáblát Beniczky nagymamája, Almássy Kálmánné emeltette, aki a kápolna építésének a finanszírozója is volt. Az emléktábla szövege a következő: "Örök emlékül szeretett unokámnak, Beniczky Istvánnak és nejének Waldeck Valéria grófnőnek, akik 1909. szeptember 14-én Singapore közelében halálukat lelték 26 és 23 éves korukban. Bánatos szívvel özv. gróf Almássy Kálmánné. Szent Angyalok vezessétek őket az Úr színe elé."


Témák: helyismeret; Alag; Beniczky István; Waldeck Valéria

Bohunka Lajos emléktábla

Cím: Dunakeszi Bohunka Lajos utca 12.
A felavatás ideje:
Anyaga: Márvány
Leírás:

Bohunka Lajos emléktáblája a róla elnevezett utca 12-es számú házának a falán áll. Bohunka 1878-ban született. 1897 és 1900 között Püspökhatvanban volt jegyzőgyakornok, majd 1900-tól nyugdíjazásáig Dunakeszin dolgozott. 1920-tól 1943-ig viselte a dunakeszi főjegyzői hivatalt, ezalatt a helyi közélet meghatározó alakjává vált. A főjegyzőség mellett 18 éven át volt megyebizottsági tag, a hitelszövetkezet felügyelő bizottságának pedig 20 évig viselte az elnöki tisztét. Megalakította Dunakeszin a Hangya Szövetkezetet, a tűzoltótestületet, a gazdakört és a sportegyesületet, mindezeknek elnöke vagy díszelnöke volt. Szintén elnöke volt a Levente Dalkörnek. Az Óceán Konzervgyár és a MÁV Járműjavító letelepítésében hathatósan segédkezett. A községben 1926-ban emeletes kultúrházat építtetett, ez volt a Petőfi Kultúrház. Bohunka Lajost kitüntették tűzoltói királyi díszéremmel és Vöröskereszt ezüst díszéremmel is. Az evangélikus templom építésének egyik legnagyobb segítője volt. 1941-től Závodszky Géza helyettesítette főjegyzői hivatalában, amelyet végleg 1943-ban adott át neki. Ezután már nem viselt hivatalt, visszavonult az aktív közélettől. Bohunka Lajos1972-ben halt meg Dunakeszin. Az emléktábla szövege: "Bohunka Lajos 1878-1972 Dunakeszi község jegyzője, majd főjegyzője volt. A község fejlődéséért sokat fáradozott."


Témák: Bohunka Lajos, közigazgatásBozóky Gyula emléktábla

Cím: Göd Bozóky Gyula tér 2.
A felavatás ideje: 2003
Anyaga: Márvány
Leírás:

A felsőgödi Jézus Szíve templom falán találjuk a templom építőjének, Bozóky Gyulának az emléktábláját. Bozóky hétgyermekes családban született Nagyváradon. A tehetséges fiú a katonai pályát választotta életcélul. A Ludovika Akadémia elvégzése után 1900-ban avatták hadnaggyá. Ezután a bécsi Kriegsschuléban folytatta tanulmányait, ahol vezérkari képesítést szerzett. 1916-ban vk. (vezérkari) őrnagyi rangban az erdélyi honvéd-kerület vezérkari főnöke lett Siegler Konrád, a későbbi vejének fivére mellett. Ebben a minőségében saját felelősségére addig halasztotta a petrozsényi bányász sztrájk résztvevőire statáriálisan kimondott halálos ítélet végrehajtását, amíg a kegyelmi döntést ki nem eszközölte, számukra. 1908-ban megnősült, feleségül vette Mártonffy Gabriellát. A házasságból négy gyermekük született, György, László, Erzsébet és Gabriella. A háborút követően, sőt még a trianoni döntés után is egy ideig családjával együtt a románok által meg szállt Nagyváradon maradt. Mivel nem akart fölesküdni a román államra, nyugdíjazását kérte az immár vezérkari ezredessé kinevezett katonatiszt. Ettől kezdve, tehetségét kihasználva kézzel írt és színesen illusztrált könyvek, eladásával biztosította a család megélhetését. Sok egyéb mellett több szép bőrkötésű rézcsatos imakönyvet is készített, elsősorban a család tagjai számára. Egy abból az időből származó, díszes kézzel írt és festett képekkel, iniciálékkal ékesített "János vitéz" feldolgozása ma is a család birtokában van. Apja halála után, - a családnak a helybeli hatóságokkal történt összetűzését követően 1922-ben eladták a nagyváradi házat, a szépen gondozott kertet és a csonka Magyarországra költöztek a frissen vásárolt felsőgödi családi házba. Bozóky Gyula mély vallásossága következtében számtalan egyházi mozgalomból kivette a részét. Sok katolikus rendezvény szónoka, rendezője, aktív résztvevője volt. Legnagyobb és egyben a legmaradandóbb műve mégis a felsőgödi Jézus Szíve templom megvalósítása volt. Pénz nélkül pusztán akarata, hite, szervező képessége és nem utolsó sorban kiváló kapcsolatai birtokában fogott neki a nagy vállalkozásnak. Bozóky meglehetős szegénységben, hosszú szenvedés után a 76. születésnapján (1954. április. 6.-án) Felsőgödön halt meg. Nevét ma az emléktábla mellett tér is megörökíti, melyen az általa megálmodott templom is áll. Az emléktábla szövege: "Pilismaróti Bozóky Gyula 1878-1954 emléktábla. A felsőgödi Jézus Szíve templom építés szervezőjének áldozatos munkájáért állította a cserkészcsapat és az egyházközség. 2003."


Témák: vallási; római katolikus; Bozóky GyulaTalálatok: <<  (1-10) (11-20) (21-30)(31-40) (41-50)  ... (131-136)   >>
Gyengénlátóknak
  2019. április 20., szombat
  Tivadar napja vanA kéthangú kiáltás ; Niki ; Kedves bópeer...!Az őrület határánAz accrai kéziratMi vagyok én?VendégkönyvDemény bölcsességeiKeresd a párod
Könyvtár.hu     
MOKKA
TEXTLIB közös kereső
Iskolai Közösségi Szolgálat
Nemzeti Kultúrális Alap
Könyvtári Alapítvány
Eddigi látogatók száma:
618420
DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos utca 6.
Telefon: (27) 341-853, (27) 351-516 Fax: (27) 351-518
Impresszum
Jogi Nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztató
Önéletrajz adatkezelési tájékoztató